Dekomunizacja. Miedzy historią a polityką

Dekomunizacja. Miedzy historią a polityką

Wczytuję mapę...

Data/Czas
- 22/09/2017
11:00 - 13:00

Lokalizacja
Warszawa - Fundacja im. Stefana Batorego


Debata w siedzibie Fundacji Batorego

Prawie 30 lat po upadku komunizmu, rozliczenie z tym system pozostaje ciągle aktualnym problemem budzącym emocje w społeczeństwach naszego regionu. Rozliczenie z komunizmem oprócz wymiaru wewnętrznego, ma także wymiar międzynarodowy, prowadzi bowiem nierzadko do poważnych konfliktów, które odciskają piętno na bieżących relacjach politycznych. Chcielibyśmy z naszymi gośćmi z Niemiec i Rosji porozmawiać o tym, jak odbierana jest w ich krajach polska polityka dekomunizacyjna. Czy powinna ona być przedmiotem międzynarodowej debaty, czy też należy ją traktować jako kwestię wyłącznie wewnętrzną? Wreszcie, czy możliwy jest dialog o komunistycznej przeszłości, który łączyłby, a nie dzielił nasze trzy narody uwikłane w ostatnich
dekadach w niezwykle trudną historię?

Wystąpienia wprowadzające do dyskusji wygłoszą:

ze strony polskiej – Adam Daniel Rotfeld, były Minister Spraw Zagranicznych RP

ze strony niemieckiej – Joachim von Puttkamer, Kolegium im. Imre Kertésza, Uniwersytet im. Fryderyka Schillera w Jenie

ze strony rosyjskiej – Aleksiej Lewinson, Centrum Lewady oraz Tatiana Worożejkina, politolożka

Debata organizowana jest w ramach projektu Polska-Niemcy-Rosja: jak rozmawiać z szacunkiem o wspólnej historii? realizowanego wspólnie przez:

Fundację im. Stefana Batorego

Niemieckie Towarzystwo Badań nad Europą Wschodnią (DGO)

 Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej