Czy kompromis polityczny prowadzi do pojednania? | Gdańskie Debaty Obywatelskie

Czy kompromis polityczny prowadzi do pojednania? | Gdańskie Debaty Obywatelskie

Data/Czas
- 19/03/2019
18:00

Lokalizacja
Europejskie Centrum Solidarności


Polska i Hiszpania w drodze do demokracji

– Porównanie doświadczeń obu krajów pozwala nie tylko przemyśleć rezultaty transformacji demokratycznej Polski i Hiszpanii, co czyniono wielokrotnie po 1989 roku – mówi Wojciech Duda, koordynator cyklu Gdańskich Debat Obywatelskich. – Skonfrontowanie dzisiaj tych dwóch przypadków umożliwia również ukazanie konsekwencji politycznych tego procesu, przede wszystkim w perspektywie trwałości kompromisu, który – jak wiemy – jest dzisiaj podważany lub unieważniany w obu krajach.

Profesor Hall w swoim wystąpieniu opowie m.in. o zależnościach politycznego kompromisu i polaryzacji społecznej oraz instrumentalizacji historii. Po wykładzie odbędzie się rozmowa z Hallem, którą poprowadzi Agnieszka Lichnerowicz.

Aleksander Jan Hall – polityk, historyk, od 2010 roku doktor habilitowany. W czasie PRL działał opozycyjnie. Jest współzałożycielem Ruchu Młodej Polski. Do 1989 roku redagował pisma podziemne. Współpracował m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym”. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Był ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W latach 2011–2015 członek Kapituły Orderu Orła Białego. Autor kilkunastu publikacji zarówno analizujących polską sytuację historyczną, jak i tekstów komparatystycznych, porównujących przemiany dziejowe krajów europejskich, w tym zwłaszcza Francji.

Gdańskie Debaty Obywatelskie to cykl spotkań z wybitnymi postaciami współczesnej kultury, historii, polityki, zainaugurowany w 2017 roku przez prezydenta Gdańska, śp. Pawła Adamowicza, jako część obchodów setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Druga odsłona cyklu przygotowana została z myślą o najważniejszych wydarzeniach roku 1989 i jego dziedzictwie.
Zapraszamy 19 marca do Europejskiego Centrum Solidarności na godzinę 18.00.