fbpx

Claudio Magris: Mit habsburski

Data/Czas
- 27/02/2020
18:00 - 19:30

Lokalizacja
Austriackie Forum Kultury


„Czy dociekania na temat tamtego mitu i tamtej rzeczywistości są jedynie archeologicznej natury? Odpowiedź, jakiej udziela Magris, jest zdecydowanie negatywna. Kryzys, nieobecność, surogaty prawdziwego życia, niezliczone Akcje Równoległe zawieszone w pustce, wielkie literackie metafory negatywności nadal nas dotyczą, a zasadniczy temat „Mitu habsburskiego” – rozpad wszelkiej całości – zostawił po sobie szczątki, którymi jesteśmy my sami.” Fragment tekstu „Życie w micie i poza nim” jednej z tłumaczek „Mitu habsburskiego” Joanny Ugniewskiej w Tygodnik Powszechny

Rozmowa o książce Claudio Magrisa „Mit habsburski w literaturze austriackiej moderny” z udziałem prof. Grażyny KWIECIŃSKIEJ (Instytut Germanistyki UW) i dr Piotra PAZIŃSKIEGO
Prowadzenie: Monika GROMALA (Instytut Badań Literackich PAN)

Wydawnictwo Austeria 2019, przekład: Elżbieta Jogałła i Joanna Ugniewska

„Usiłowałem uchwycić mit, czyli sposoby i formy, za pomocą których dana cywilizacja próbuje sprowadzić wielorakość rzeczywistego świata do jedności, chaos do porządku, fragmentaryczną przypadkowość egzystencji do esencji, historyczno-polityczne sprzeczności do harmonii zdolnej połączyć je, jeśli nie rozstrzygnąć.”

„Książka jest pośrednio także esejem autobiograficznym, zobiektywizowanym w analizie i przywoływaniu świata historycznego. (…) Habsburska cywilizacja staje się symbolem rozpadającej się całości, a literatura odyseją pośród jej szczątków, w poszukiwaniu dowodów na to, czy można, czy też nie, nadać sens wieży Babel świata i czy da się mimo wszystko ukształtować w tej wędrówce własną osobowość, czy też jest ona tylko stopniowym rozpadem i nieustanną utratą – tematy te miały znaleźć swój dalszy ciąg w tym, co napisałem i piszę nadal, od Itaki i dalej do Dunaju i innych jeszcze książek”.

Claudio Magris w „Przedmowie, 1996 rok, trzydzieści lat później” do „Mitu habsburskiego w literaturze austriackiej moderny”

Partnerzy: Wydawnictwo Austeria, Uniwersytet Muri im. Franza Kafki

 

Austriackie Forum Kultury