Aneksja Krymu: długa zima w Rosji

Aneksja Krymu: długa zima w Rosji

Wczytuję mapę...

Data/Czas
- 25/10/2017
18:00

Lokalizacja
Marzyciele i Rzemieślnicy - Dom Innowacji Społecznych


Jak po aneksji Krymu w 2014 r. zmienił się rosyjski rząd i społeczeństwo? Jaką politykę informacyjną realizuje Rosja? I dlaczego – pomimo nasilających się trudności ekonomicznych – Rosjanie wspierają władzę na Kremlu?

Odpowiedzi na te i inne pytania udzielą nasi goście: Fabian Burkhardt, Igor Grecki, Olga Irisowa. Dyskusję poprowadzi Ernest Wyciszkiewicz

języki: polski i rosyjski

Uczestnicy:

*Fabian Burkhardt*– członek rady redakcyjnej portalu analitycznego Intersection <http://intersectionproject.eu/>. Politolog w Centrum Badań nad Studiami Wschodnioeuropejskimi na Uniwersytecie w Bremie, absolwent Szkoły Studiów nad Europy Środkową i Wschodnią w Monachium. Stypendysta w Instytucie Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa (SWP) w Berlinie.

*Igor Grecki*– profesor na Państwowym Uniwersytecie w Petersburgu. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. rosyjską politykę zagraniczną wobec krajów postsowieckich, stosunki międzynarodowe w Europie Środkowej i Wschodniej, stosunki Rosja-Polska i Rosja-Ukraina. Stypendysta na uniwersytetach w Niemczech i w Polsce. Autor monografii poświęconej zagranicznym wpływom na pomarańczową rewolucję na Ukrainie.

*Olga Irisowa*– analityk ds. polityki i mediów, redaktor portalu analitycznego Intersection <http://intersectionproject.eu/>. Jedna z autorek i redaktorów książki „A successful failure: Russia after Crime(a)”. Specjalizuje się w tematyce związanej z polityką informacyjną Kremla i metodach manipulacji opinią publiczną. Jest absolwentką European Association of the Schools of Political Studies przy Radzie Europy.

*Ernest Wyciszkiewicz*– dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Redaktor naczelny portalu analitycznego Intersection <http://intersectionproject.eu/>. Wcześniej koordynator programu ds. bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu i prawa międzynarodowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Autor wielu opracowań analitycznych, ekspertyz i artykułów z zakresu polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, relacji Unia Europejska-Rosja, polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i międzynarodowych negocjacji klimatycznych.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (CPRDiP)