Miasto strachu | Bartłomiej Sienkiewicz (PP 106/2011)

  WE WSI, w której się urodziłem i spędziłem pierwsze lata życia, we wsi, która do tej pory jest moim punktem odniesienia, momentem początkowym, miarą przykładaną do świata, otóż w owej wsi podkieleckiej ludzie potrafili radzić sobie ze śmiercią. Jak we wszystkich pierwotnych strukturach, śmierć była czymś co, paradoksalnie dla współczesnego człowieka, włączało żywych w … Dowiedz się więcej

Ukraina – Rosja. Wojna, która zmieni świat | PP 183/2024

  Iza Chruślińska, Piotr Tyma: Niedawno ukazało się polskie tłumaczenie najnowszej książki pana profesora „The Russo-Ukrainian War: The Return of History”. Polskie wydanie nosi tytuł „Rosja – Ukraina. Największe starcie XXI wieku”. Szkoda, że w polskiej wersji nie zachowano choćby podtytułu z angielskiego wydania – „Powrót historii”. Jest to przecież jedna z ważniejszych pana tez … Dowiedz się więcej

Stara i nowa Rzeczpospolita | A. Krzemiński, DIALOG 144/2023

  Przeszłe i współczesne powiązania niemiecko-rosyjskie i polsko-ukraińskie oraz ich obecne znaczenie W XX wieku Polska powróciła do świadomości europejskiej, a obecnie robi to Ukraina. I tak pozostanie. Wkrótce Unia Europejska przesunie się na wschód i nabierze bardziej federalnego charakteru. Uwolni się od obecnego liberum veto na rzecz decyzji większościowych podejmowanych w Brukseli. Zachodnie mocarstwa, … Dowiedz się więcej

Odyseusz w Ameryce | Jacek Hajduk, Piotr Leszczyński – rozmowa

Piotr Leszczyński: Z twojej nowej książki pt. „Józef Wittlin w Ameryce. Klasycznie obcy” wyłania się obraz pisarza prawie nieznanego. W ogóle Wittlin, mam takie przekonanie, jest do dziś nieobecny w naszej świadomości. To jeden z zapomnianych wielkich pisarzy XX wieku. Co z jednej strony nie dziwi, został na emigracji, więc  w Polsce Ludowej był na … Dowiedz się więcej

My lunatycy – o niemieckich błędach w relacjach z Rosją | DIALOG 146 (2023/2024)

  Książka Olafa Kühla „Z. Kurze Geschichte Russlands, von seinem Ende her gesehen“ (Z. Krótka historia Rosji widziana od jej końca) ukazała się w Niemczech we właściwym momencie. Trafia w martwe pole widzenia politycznego Berlina w dyskusji na temat wojny w Ukrainie. Tutaj trzeba zrozumieć kontekst debaty politycznej w Niemczech i jej deficyty. Zasadnicze pytanie … Dowiedz się więcej

Osie konfliktu | Dan Diner (PP 181/182)

  Historyczny profil XX wieku Próba ujęcia XX wieku jako całości, spojrzenia na minione saeculum ze sztucznie stworzonego dystansu, może się wydać zuchwałością. Owszem, podejmując się tego rodzaju przedsięwzięcia, podąża się za podszeptem świadomości historycznej, owego trudnego do pozbycia się, cyklicznie powracającego nawyku, który każe dokonywać swoistych podsumowań, ilekroć czas wydaje się zanikać, kiedy tylko … Dowiedz się więcej

Zdumiewająca aktualność historii | Henrik Müller (DIALOG 145/2023)

  Czego możemy się nauczyć z kryzysów przeszłości – a czego nie? Historyk Harold James i jego książka „Schockmomente. Eine Weltgeschichte von Inflation und Globalisierung 1850 bis heute” [Momenty szoku. Historia globalizacji i inflacji od 1850 roku do dziś].  Po raz pierwszy spotkałem Harolda Jamesa latem 2001 roku, kiedy umówiliśmy się na wywiad. Był to … Dowiedz się więcej

Po wyborach | Mirosława Marody (PP 181/182)

  W EUFORII KOMENTARZY podkreślających donio­słość ostatnich wyborów parlamentarnych, które za­wróciły Polskę z drogi do autorytarnego systemu, zastopowały proces jej wyślizgiwania się z Unii Europej­skiej i były prawdziwym świętem demokracji, całkowi­temu zapomnieniu ulega fakt, że właściwie do ostat­niej chwili nie było pewne, czy uda się taki wynik osią­gnąć. Tymczasem, w okresie przedwyborczym polito­lodzy i socjologowie … Dowiedz się więcej

Klimat nowych czasów | Rafał Matyja (PP 181/182 2023)

NIE KAŻDE WYBORY zmieniają wszystko. Te już zmieniły i zmienią bardzo dużo. Nie ze względu na to, czego chcą zwycięzcy, ale na to, co robili przegrani. Istotą wyborczego werdyktu jest nie tylko koniec rządów PiS, ale też koniec destrukcyjnej dla państwa metody rządzenia. Nie oznacza to jakiejś nadzwyczajnej taryfy ulgowej dla nowej ekipy, ale świadomość … Dowiedz się więcej

Skip to content