Twarze filozofa. Historia i krytyka | Marco Filoni, Wojciech P. Duda

– W eseju, który publikujemy na łamach „Przeglądu Politycznego”, portretuje Pan Kojève’a na tle najwybitniejszych intelektualistów francuskich XX wieku, od Arona i Sartre’a, przez Bataille’a, po Weila i Lacana. Wiele ich dzieli, ale jedno łączy (poza rosnącą sławą) – wszyscy byli słuchaczami seminarium Alexandre’a Kojève’a w École Pratique des Hautes Études w drugiej połowie lat … Czytaj dalej Twarze filozofa. Historia i krytyka | Marco Filoni, Wojciech P. Duda

Javier Marías albo daremność i tymczasowość pamiętania | Szymon Wróbel

Marias onieśmiela nas podwójnie. Onieśmiela nas, po pierwsze, dlatego, że zaczyna opowieść mówiąc: nigdy nie powinno się opowiadać. Onieśmiela nas jednak, po drugie, dlatego, że mówi nie tylko sprzecznościami, ale i wielkimi tonami. Jego dzieło z pewnością winno być ustawione obok dzieła Marcela Prousta i obok dzieła Roberta Musila. Z Poszukiwaniem straconego czasu łączy go … Czytaj dalej Javier Marías albo daremność i tymczasowość pamiętania | Szymon Wróbel

Skip to content